sese's blog

reboot & shutdown

บางทีเราขี้เกียจเอื้อมมือไปคว้าเมาส์ เพราะติดพันใช้คีย์บอร์ดอยู่ ควรจะรู้จักใช้คีย์บอร์ดป้อนคำสั่งให้ได้บ้าง โดยเฉพาะคำสั่งเทอร์มินัลที่ตัวเองใช้บ่อย (กันลืม นีซซซซนึง)

***** เปิดเทอร์มินัลโดยกดปุ่ม Ctrl+Alt+T****

1. restart 

: sudo reboot

Alt.(ทางเลือกอื่น)

:  sudo shutdown -r now

: sudo init 6

2. shutdown

: sudo poweroff

Alt .

: sudo shutdown -h now

: sudo init 0

: sudo halt

หากต้องการค้นหาเพิ่มเติม ใช้คำสั่ง

shutdown --help  หรือ

man shutdown