ข่าวสาร

Linux Security ที่มีชื่อว่า Lightweight Portable Security ออกเวอร์ชั่นใหม่

  สิ้นสุดการรอค่อยสักที่สำหรับ Linux Security ที่มีชื่อว่า Lightweight
Portable Security จาก กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา
ซึ่งมีคุณสมบัติสำหรับเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ที่ "ไม่รู้ว่าปลอดภัยหรือไม่"
ให้มีสถานะเป็น "ปลอดภัยต่อการส่งข้อมูลสำคัญ" วันนี้ออกรุ่นใหม่แล้วครับ

Ultimate Edition 3.6 ออกแล้ว

ubuntu Ultimate Edition

Ultimate Edition ระบบปฏิบัติการโชว์พาวน์ของ Ubuntu ที่ได้รวบรวม โปรแกรมที่จำเป็นในการใช้งานมาไว้ในแผ่นเดียว วันนี้ Ultimate Edition ออกเวอร์ชันใหม่แล้ว