Howto

ใน Ubuntu มี Firewall ให้ใช้งานหรือไม่

ใน Ubuntu มี Firewall มาให้แล้วในตัว ซึ่งมีชื่อว่า UFW แต่การปรับแต่งจะต้องทำผ่านบรรทัดคำสั่ง หากต้องการปรับแต่ง Firewall ผ่าน GUI จะต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมชื่อ gufw สามารถติดตั้งได้ ผ่านโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์

รูปภาพ

รูปภาพ

เทอร์มินอลให้ป้อนรหัสผ่าน แต่ไม่สามารถพิมพ์ได้

การพิมพ์รหัสผ่านในเทอร์มินอล โปรแกรมจะไม่แสดงให้เห็นว่าพิมพ์รหัสผ่านเป็นจำนวนเท่าใด เนื่องจากเป็นนโยบายของระบบรักษาความปลอดภัย คุณสามารถพิมพ์รหัสผ่านลงไปได้ตามปกติ แม้จะมองไม่เห็น

ควรติดตั้ง Anti virus โปรแกรมใดให้ Ubuntu

ระบบปฏิบัติการ Ubuntu จะไม่ถูกโจมตีจาก Virus ที่ติดมาจาก Windows แม้ว่าไฟล์ที่ติด Virus จะสามารถถูกโอนถ่ายเข้ามาใน Ubuntu ได้ แต่ก็จะไม่สามารถทำอะไรกับระบบได้ แต่หากต้องการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus ใน Ubuntu เราสามารถติดตั้งโปรแกรม Anti Virus รุ่นที่เป็นฟรีแวร์ได้ ซึ่งมีซอฟต์แวร์ Anti Virus บางค่ายที่มีรุ่นสำหรับลินุกซ์ เช่น AVG หรือ Avira เป็นต้น

ลอง add printer ใน Ubuntu แล้วพบว่า printer รุ่นที่ใช้อยู่ไม่มี driver ใน Ubuntu จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร

  1. ในโปรแกรมจัดการเครื่องพิมพ์ เมื่อทำการเพิ่ม Printer จะมีให้เลือกค้นหา Driver ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งพอที่จะแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ได้
  2. ถ้ายังไม่สามารถหา driver ใน Ubuntu ได้ก็ยังมีแหล่งที่รวบรวม driver ของ printer สำหรับ linux คือ http://www.openprinting.org/printers ซึ่ง driver รุ่นที่เราต้องการอาจหาได้จากเว็บไซต์ดังกล่าว

printer ที่เปิด share เอาไว้ จะสามารถ add printer ได้อย่างไร

การเพิ่มเครื่องพิมพ์ที่แชร์ไว้ทำได้โดย

ไปที่เมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > เครื่องพิมพ์

รูปภาพ
กด เพิ่ม
รูปภาพ
เลือก เครื่องพิมพ์บนเครือข่าย > Windows Printer via SAMBA แล้วพิมพ์ตำแหน่ง โดยไม่มี \ นำหน้า เช่น 192.168.1.5/ml1610 หากไม่ทราบสามารถใช้ปุ่ม Browse ได้

รูปภาพ

เล่นแผ่น Karaoke ที่แยกการเล่นเสียงร้องและดนตรีเป็นคนละลำโพง ต้องการโปรแกรมเล่นเสียงออกเพียงลำโพงเดียวได้หรือไม่

ที่ไอคอนปรับเสียง คลิก และเลือก ปรับแต่งเสียง
รูปภาพ

เลือกแท็บ เสียงออก จะปรากฏแถบเลื่อนสมดุลเสียง ให้ปรับตามต้องการ
รูปภาพ

ถ้าต้องการปรับตั้งค่าความละเอียดของหน้าจอ(resolution) จะตั้งค่าได้ตรงไหน

การปรับค่าความละเอียดหน้าจอสามารถปรับได้โดย

ไปที่เมนู > ระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > Monitors

รูปภาพ
รูปภาพ

Pages