Howto

จะติดตั้ง AppServ ได้อย่างไร

โปรแกรม AppServ ไม่สามารถติดตั้งบน Ubuntu ได้ ถ้าหากว่าคุณต้องการใช้โปรแกรมที่พัฒนาด้วยภาษา PHP และ MySQL คุณสามารถติดตั้ง Apache, PHP และ MySQL ลงบน Ubuntu ได้โดยตรง โดยวิธีการติดตั้งมีดังนี้

  • เรียกโปรแกรมเทอร์มินัลโดย

ไปที่เมนู > เครื่องมือเครื่องใช้ > เทอร์มินัล

รูปภาพ
พิมพ์คำสั่ง

sudo apt-get install apache2 php5-mysql libapache2-mod-php5 mysql-server

แล้วกดปุ่ม Enter

เว็บไซต์ที่เขียนด้วย asp .NET จะรันบน Ubuntu ได้ไหม

Ubuntu สามารถรันเว็บไซต์ที่เขียนด้วย ASP.NET ได้ด้วยการติดตั้งโปรแกรม XSP Web Server เพิ่มเติมลงไป ด้วยคำสั่งดังนี้

sudo apt-get install mono mono-gmcs mono-gac mono-utils monodevelop monodoc-browser monodevelop-nunit monodevelop-versioncontrol

รูปภาพ

ตามด้วยคำสั่งนี้ สำหรับ ASP.NET เวอร์ชั่น 1

sudo apt-get install mono-xsp mono-xsp-base asp.net-examples

รูปภาพ

อยากได้เครื่อง คิดเลขที่สามารถคำนวนสูตรทางวิทยาศาสตร์ หรือสูตรทางการเงินที่ซับซ้อนอื่นๆ ได้ต้องทำอย่างไร

โปรแกรมเครื่องคิดเลขใน Ubuntu สามารถคำนวนค่าต่างๆ ได้หลากหลายในตัว ด้วยการเปลี่ยนโหมดของเครื่องคิดเลข
ให้เปิดโปรแกรมเครื่องคิดเลขโดย

ไปที่ เมนู > เครื่องมือเครื่องใช้ > เครื่องคิดเลข

รูปภาพ

  • คลิกเมนู มุมมอง

  • ที่เมนูนี้ เราสามารถเปลี่ยนโหมดการคำนวนได้หลายรูปแบบ

รูปภาพ

ต้องการใช้งานโปรแกรม thai soft dict

โปรแกรมพจนานุกรมใน Ubuntu นั้นมีไว้ให้ใช้บริการอยู่แล้ว โดยสามารถเรียกใช้ได้โดย

ไปที่เมนู > สำนักงาน > พจนานุกรม
รูปภาพ

โปรแกรมนี้มีวิธีใช้ไม่ยาก คือ พิมพ์คำที่ต้องการแปลลงในช่องด้านบน แล้วกด Enter เพื่อแปล ถ้าป้อนคำภาษาอังกฤษโปรแกรมจะแปลเป็นภาษาไทย ถ้าป้อนเป็นภาษาไทยโปรแกรมจะแปลเป็นภาษาอังกฤษ

รูปภาพ

โปรแกรมพจนานุกรมไม่ทำงาน

การใช้งานโปรแกรมพจนานุกรมจำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อค้นหาคำแปล เพราะโปรแกรมพจนานุกรมของ Ubuntu จะค้นหาคำแปลจากเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ คุณสามารถติดตั้งโปรแกรม Stardict ซึ่งสามารถแปลโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ โดยโปรแกรม Stardict สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://stardict.sourceforge.net/ หรือจะติดตั้งผ่านทางโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ก็ได้เช่นกัน
รูปภาพ

กดปุ่ม Ctrl + Alt + backspace เพื่อ restart ไม่ได้ผล

การกดปุ่ม Ctrl+Alt+Backspace ถูกปิดค่าไว้ไม่ให้ใช้ แต่สามารถตั้งค่าให้ใช้งานได้ที่

ไปที่เมนู > ระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > แป้นพิมพ์

รูปภาพ

แท็บ "ผังแป้นพิมพ์" เลือกปุ่ม Options...
รูปภาพ

แล้วเลือก Key sequence to kill the X server ทำเครื่องหมายที่ Ctrl + Alt + Backspace
รูปภาพ

Ubuntu มี control panel ไหม

ใน Ubuntu ไม่มี control panel แต่สามารถติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมที่ทำหน้าที่และมี interface การใช้งานที่คล้ายคลึงกับ control panel ได้โดยสามารถ download โปรแกรมได้ที่ http://sites.google.com/site/ubuntucontrolcenter/downloads ให้ download โปรแกรมมาทั้งหมด 3 ตัว คือ
1. Ubuntu Control Center
2. Font-Manager
3. Jstest-gtk
รูปภาพ

Pages