Howto

อยากให้ Ubuntu update patch เกี่ยวกับ security ให้เองโดยอัตโนมัติสามารถทำได้ไหม

สามารถทำได้โดย setup ที่โปรแกรมจัดการรุ่น โดย

ไปที่เมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > โปรแกรมจัดการรุ่น

รูปภาพ
แล้วเลือก "ตั้งค่า" เลือกแท็ป "ปรับปรุง" และทำเครื่องหมาย "ติดตั้งการปรับปรุงด้านความปลอดภัยโดยไม่ต้องยืนยัน" ระบบจะทำการอัพเดทความปลอดภัยให้อัตโนมัติเมื่อตรวจเจอ patch การอัพเดท

รูปภาพ

ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านจะเปลี่ยนได้จากที่ไหน

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

ไปที่เมนู > ระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพ
แล้วเลือก ปุ่ม "เปลี่ยนรหัสผ่าน..." โดยใส่รหัสผ่านเก่าเพื่อยืนยันตัวบุคคลแล้วจึงสามารถใส่รหัสผ่านใหม่ได้ตามที่ต้องการ

รูปภาพ
รูปภาพ

อยากตั้งค่าให้ปุ่ม numlock เปิดใช้งานเองตั้งแต่เมื่อตอนเปิดเครื่อง

ให้ติดตั้งโปรแกรมที่ชื่อ numlockx จากศูนย์ซอฟท์แวร์ แล้วลองเริ่มระบบใหม่ หากปุ่ม Numlock ยังคงไม่ติด ให้ปรับแต่งค่าเพิ่มเติมซึ่งดูวิธีทำได้จาก

https://help.ubuntu.com/community/NumLock

สามารถดูพื้นที่ที่ถูกใช้งานบน hardisk ได้อย่างไรครับ ว่ามีพื้นที่อยู่เท่าไหร่และใช้งานไปแล้วเท่าไหร่

สามารถดูได้โดยใช้โปรแกรมที่สามารถเรียกได้ที่ เครื่องมือเครื่องใช้ > เครื่องมือวิเคราะห์การใช้ดิสก์

รูปภาพ
รูปภาพ

เครื่องเปิดขึ้นมาทำงานช้า สามารถทำให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ อย่างไร

การที่เครื่องเปิดขึ้นมาทำงานช้าอาจเกิดจากมีโปรแกรมถูกโหลดขึ้นมาทำงานตอนเริ่มระบบค่อนข้างเยอะ ดังนั้นถ้าเราเลือกให้เฉพาะโปรแกรมที่จำเป็นถูกโหลดขึ้นมาทำงานตอนเริ่มระบบจะสามารถช่วยให้เครื่องเปิดขึ้นมาทำงานได้เร็วขึ้น โดยการติดตั้งโปรแกรมที่ชื่อ Bootup Manager แล้วปิดบางโปรแกรมที่ไม่จำเป็นสำหรับการใช้งานออกไป

ไปที่เมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > BootUp-Manager

รูปภาพ

ที่ปุ่มปิดเครื่องมีตัวเลือก "พักเครื่อง" และ "จำศีล" ใช้ทำอะไร

ตัวเลือกดังกล่าวใช้ในการหยุดการทำงานของเครื่อง ซึ่ง "พักเครื่อง" คือ Suspend ส่วน "จำศีล" คือ Hibernate นั่นเอง พักเครื่องจะเป็นการดับหน้าจอแต่ยังใช้ไฟฟ้าในการเลี้ยงหน่วยความจำอยู่ ส่วนการจำศีลจะเป็นการจดจำสถานะการทำงานปัจจุบันของเครื่องไว้ และเครื่องจะดับตัวลงโดยสมบูรณ์ และเมื่อเปิดเครื่องครั้งถัดไปคอมพิวเตอร์จะอยู่ในสถานะเดิมก่อนการจำศีล

หน้าจอชอบพักเวลาดูหนัง หรือนำเสนองาน ทั้งๆ ที่ตั้งค่าใน power management แล้วยังดับ

แก้ไขได้โดยติดตั้งโปรแกรมที่ชื่อ Caffine ซึ่งเป็นโปรแกรมห้ามพักหน้าจอ มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการใช้หน้าจออยู่ตลอดเวลา เช่น ดูหนัง หรือพรีเซ้นต์งาน เป็นต้น สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ได้จาก https://launchpad.net/~caffeine-developers/+archive/caffeine-dev/+packages โดยเลือกโหลดแพกเกจสำหรับ lucid
รูปภาพ

Pages