Howto

ติดตั้งแบบ ext2/3 ไปแล้วจะเปลี่ยนเป็น ext4 ได้หรือไม่

การเปลี่ยน ext2/3 เป็น ext4 สามารถทำได้โดยไม่ต้อง format แต่เมื่อทำแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้ และความเร็วของระบบไฟล์ ext4 จะมีผลเฉพาะไฟล์ที่สร้างขึ้นใหม่หลังจากเปลี่ยนแปลงแล้วเท่านั้น โดยให้บูทจากแผ่นติดตั้ง Ubuntu (หากทำในระบบ อาจทำให้ข้อมูลสูญหาย) แล้วสั่งในเทอร์มินัลทีละบรรทัดว่า

sudo tune2fs -O extents,uninit_bg,dir_index /dev/sda1
sudo e2fsck -fDC0 /dev/sda1

รูปภาพ

ทำไม Ubuntu เห็นแรมไม่ถึง 4GB อย่างไรให้เห็นแรมตามจริง

Ubuntu เป็นระบบปฏิบัติการ Ubuntu แบบ 32 บิต ซึ่งมีข้อจำกัดไม่สามารถเห็นแรมที่มากกว่า 4GB ได้ แต่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการติดตั้ง Linux kernel แบบ PAE (Physical Address Extension) ซึ่งติดตั้งได้จากศูนย์ซอฟท์แวร์

ไปที่เมนู > ศูนย์ซอฟท์แวร์

วิธี login เข้าใช้งาน Ubuntu โดยไม่ให้ระบบถาม password

การเข้าใช้งาน Ubuntu โดยไม่ให้ระบบถาม password สามารถทำได้ดังนี้โดย

ไปที่เมนู > ระบบ>ดูแลระบบ>หน้าจอเข้าระบบ

Swap คืออะไรและจำเป็นแค่ไหน

Swap หรือที่เรียกว่า พื้นที่สลับ เป็นส่วนของพื้นที่ซึ่งระบบใช้จัดการเป็นหน่วยความจำเสมือน (Virtual memory) ในสมัยก่อนนั้นหน่วยความจำมีมูลค่าสูงจึงมีการคิดค้นวิธีนำพื้นที่ฮาร์ทดิสก์มาใช้เป็นหน่วยความจำ
ปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำราคาถูกลงมาก และความจำเป็นในการทำ swap โดยระบบก็น้อยลง อย่างไรก็ตาม เมื่อติดตั้ง Ubuntu นั้น ระบบจะบังคับให้มีพื้นที่ swap เสมอ

Ubuntu ต้อง Defrag ไหม

ระบบแฟ้ม ext4 ที่ Ubuntu ใช้มีการออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานหลาย user อยู่แล้ว และมีการจัดเก็บไฟล์ที่เป็นระบบดีจนทำให้ไม่มีความจำเป็นจะต้อง Defrag

Ext3 กับ Ext4 แตกต่างกันอย่างไร

Ext3 เป็นระบบแฟ้มที่มีการพัฒนามานาน ส่วน Ext4 นั้นเพิ่งจะพัฒนาเสร็จเมื่อปี 2009 โดยมีความเร็วสูงกว่า แต่ในปัจจุบันยังมีปัญหาที่จงใจให้เกิดด้านการซิงค์ข้อมูลอยู่ โดย Ubuntu เองเลือกใช้ Ext4 เป็นระบบแฟ้มมาตรฐาน
ปัจจุบัน Ubuntu ใช้ระบบแฟ้มแบบ Ext4 เป็นมาตรฐาน

ต้องการย่อ/ขยายขนาดพื้นที่ติดตั้ง Ubuntu

การย่อ/ขยายขนาดพื้นที่ติดตั้ง Ubuntu สามารถทำได้โดย

  • เข้าระบบโดยใช้แผ่นติดตั้ง Ubuntu และกำหนดบู๊ทระบบจาก CD/DVD
    และเมื่อเข้าระบบแล้ว

ไปที่เมนู ระบบ > ดูแลระบบ > GParted

Pages