Y PPA Manager

Y PPA Manager 0.9.9.1 สำหรับ Ubuntu 13.10

Y PPA Manager 0.9.9.1 Y PPA Manager โปรแกรมจัดการ PPA สำหรับ ubuntu 13.10 รุ่นล่าสุด Y PPA Manager นี้เป็นโปรแกรมที่มีไว้สำหรับจัดการกับ PPA ของ ubuntu ให้สามารถจัดการได้ง่ายครับ

ที่มา krumkroo knowledge