ติดตั้งแบบ ext2/3 ไปแล้วจะเปลี่ยนเป็น ext4 ได้หรือไม่

การเปลี่ยน ext2/3 เป็น ext4 สามารถทำได้โดยไม่ต้อง format แต่เมื่อทำแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้ และความเร็วของระบบไฟล์ ext4 จะมีผลเฉพาะไฟล์ที่สร้างขึ้นใหม่หลังจากเปลี่ยนแปลงแล้วเท่านั้น โดยให้บูทจากแผ่นติดตั้ง Ubuntu (หากทำในระบบ อาจทำให้ข้อมูลสูญหาย) แล้วสั่งในเทอร์มินัลทีละบรรทัดว่า

sudo tune2fs -O extents,uninit_bg,dir_index /dev/sda1
sudo e2fsck -fDC0 /dev/sda1

รูปภาพ

โดย sda1 คือตำแหน่งที่ติดตั้ง Ubuntu ไว้ หากไม่ทราบ ให้ใช้คำสั่ง sudo fdisk -l และดูในบรรทัดที่เขียนว่า Linux ext หรือ Linux เฉยๆ
รูปภาพ