เชิญร่วมงานสัมนา ส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์ และการใช้ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ขอฝากแจ้งข่าวครับ ด้วยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนา “ส่งเสริมการคุ้ม ครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์ และการใช้ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย”เพื่อให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ นิสิต/นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประโยชน์การนำไปใช้ ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งได้มีความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาเลือกใช้ซอฟต์แวร์ทางเลือก และสร้างความตระหนักในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ ถูกต้องตามกฏหมาย ซึ่งการจัดงานจะมีทั้งสิ้น 5 ครั้ง ได้แก่

  • ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมเจนิวา ชั้น 2 โรงแรมเมอร์เคียว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  • ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
  • ครั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2555 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  • ครั้งที่ 4 จังหวัดสงขลา (อำเภอหาดใหญ่) วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมโกล้เด้นคราวน์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  • ครั้งที่ 5 กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

โดยผู้เข้าร่วมงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการฯ เบอร์โทรศัพท์ 02 – 949 – 5404 ต่อ 11, 12

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการฯ

  • คุณดารุณี 086 – 980 – 9999
  • คุณสรัญญา 083 – 292 - 8250

Comments

vanaratk's picture

แล้วคนไทย จะได้อะไร จากการใช้ ซอฟแวร์ ที่เรา ทำได้ แต่ขายไม่ได้ ละ หรือว่า จะสนับสนุน ให้ ไมโครซอฟ ใหญ่ คับประเทศไทย เราคนไทยไปขอข้าวฝรั่งกิน หรือไง รับใช้ คนต่างชาติกัน จัง ไม่รักกันเลยนะคนไทย ขนาดน้ำท่วม คนที่เราเลือก สส นะ ยังกัดกันไม่สนใจประชาชนเดือดร้อน เลิกกัดกันได้บ้างไหม ท่านคณะ ผู้นำ ศักดิศรีมีไว้ให้คนไทย ไม่ได้ให้ต่างชาติ ถุ้าคุณยังเป็นคนไทยอยู่ อย่าให้ต่างชาติมา เหยียบหน้าคนไทย ซิ