Deepin Software Center อีกทางเลือกของคลังซอฟต์แวร์

เช่นเดียวกับ OS อื่นๆ ที่ไม่ได้มีโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์หรือคลังซอฟต์แวร์เพียงเจ้าเดียว Ubuntu เองก็เช่นกัน ที่นอกเหนือจาก Ubuntu Software center แล้ว ก็ยังมีโปรแกรมอื่นให้ใช้ติดตั้งโปรแกรมได้อีก

และโปรแกรมที่ว่านี้มีชื่อว่า Linux Deepin Software Center หรือชื่อย่อว่า LD Software Center อีกหนึ่งโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ทางเลือก

ความสามารถของ Deepin

  • ติดตั้ง/ถอดถอนโปรแกรม
  • อัปเดต/อัปเกรดโปรแกรม
  • เปลี่ยนธีมของ Deepin
  • etc.

วิธีติดตั้ง

  • ติดตั้ง aria2 ซึ่ง Deepin จำเป็นต้องใช้ "sudo apt-get install aria2"
  • ดาวน์โหลด Deepin จาก github
  • ได้ไฟล์แล้วให้แตก zip ออกมาแล้วเข้าไปที่โฟลเดอร์ src
  • ดับเบิลคลิกไฟล์ชื่อ main เพื่อเปิดโปรแกรม Deepin

ส่วนการใช้งานก็พื้นฐานครับ คล้ายๆ Ubuntu Software Center นั่นแล ส่วนโปรแกรม Deepin ก็ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาถ้าเจอบั๊กบ้างก็อย่าลังเลที่จะช่วยรายงานครับ

ที่มา: OMG! Ubuntu!