Ubuntu Server 12.04 เวอร์ชั่นติดตั้งอัตโนมัติ พร้อม OpenERP

ผมเองได้ทำการดัดแปลง Ubuntu Server 12.04 ให้สามารถติดตั้งโปรแกรม OpenERP Server โดยอัตโนมัติ ในการเลือกเพียงครั้งเดียว เพียงเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านที่ติดตั้ง Ubuntu Server จะต้องต่ออินเตอร์เน็ตวไว้ ในขณะติดตั้ง หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ท่านก็จะได้เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เป็น Ubuntu Linux 12.04 Server ที่เป็น OpenERP เอาไว้พร้อมใช้งาน

โปรแกรม OpenERP เป็นโปรแกรมครบวงจรด้านธุรกิจ สามารถใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์เก่าๆ ที่มี RAM ไม่ถึง 1 GB ได้
ถ้าหากท่านสนใจ ก็ศึกษาและดาวน์โหลได้ที่เว็บของชมรมโอเพนซอร์สล้านนาที่
lanna-oss.org