13.04 เราจะจัดการ System Tray เองได้

Tag: 

หันไปดูมุมขวาบนของหน้าจอท่านครับ เห็นไหมครับ ไอคอนที่ท่านคิดว่า "มันจะมีไว้ทำไมวะ" และนั่นเป็นที่มาของคุณสมบัติที่จะมีใน 13.04 ในชื่อ "System Tray Whitelist" ที่จะให้เราสามารถจัดการไอคอนที่จะอยู่ใน System Tray ได้ ว่าจะให้ไอคอนใดๆ ปรากฏหรือไม่ปรากฏได้

ที่มา: OMG! Ubuntu