13.04 จะมาพร้อมตัวตั้งค่าเมาส์โฉมใหม่

Tag: 

การตั้งค่าเมาส์ใน 13.04 นั้นจะง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยตัวตั้งค่าเมาส์ตัวใหม่ที่สวยงามยิ่งขึ้น ตัวตั้งค่าเมาส์นี้เป็นผลพวงมาจาก GNOME Control Center ซึ่งจะเข้ามาอยู่ใน System Settings ของ Ubuntu ครับ

mouse-testing-in-quanal

ตัวตั้งค่าแบบเดิม ใน 12.10

raring-mouse-settingsmouse-testing-in-raring

ตัวตั้งค่าและหน้าทดสอบตัวใหม่ ที่จะมาใน 13.04

ที่มา: OMG! Ubuntu!