2012

10 โปรแกรมยอดนิยมในปี 2012

Tag: 

ถึงเวลาสิ้นปีสำนักข่าวแต่ละเจ้า ก็จะต้องมาสรุปความนิยมของปีที่ผ่านมากัน ซึ่งของ Ubuntu เอง ทาง OMG! Ubuntu! ก็มีการจัด 10 อันดับโปรแกรมยอดนิยมบน Ubuntu เช่นกันครับ

รายละเอียดดังนี้