apt-fast

apt ให้ว่อง ด้วย apt-fast

สาวก Ubuntu คงไม่มีใครที่จะไม่รู้จัก apt-get อยู่แล้ว และทุกท่านคงต้องเคยประสบพบเจอกับอาการ apt ช้า โดยเฉพาะในตอนที่เราต้องการติดตั้งโปรแกรมใหญ่ๆ แต่จากนี้ไป ปัญหานี้จะหมดไป ด้วย apt-fast

โปรแกรม apt-fast ทำหน้าที่เหมือน apt-get ล่ะครับ เพียงแต่ว่า แทนที่มันจะใช้วิธีดาวน์โหลดไฟล์แพกเกจตามปกติ เจ้าโปรแกรม apt-fast จะใช้เครื่องมือช่วยดาวน์โหลดที่มีชื่อว่า Aria2 ในการดาวน์โหลดแพกเกจแทน

สนใจลอง สามารถติดตั้งได้ครับ 3 บรรทัดจบ

วิธีการเพิ่มความเร็วในการดาวโหลดและอัพเดท package ด้วย apt-fast

โดยปรกติแล้วค่าเริ่มต้นในการติดตั้งและอัพเดทแพ็คเกจของ Ubuntu จะใช้ apt-get เป็นมาตารฐาน Apt-get เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการแพ็คเกจที่ดีแต่เราสามารถเพิ่มความเร็วในการดาวโหลดให้เร็วกว่าได้โดยการใช้ apt-fast ในการดาวโหลดและอัพเดท Ubuntu