Deepin Software Center

Deepin Software Center อีกทางเลือกของคลังซอฟต์แวร์

เช่นเดียวกับ OS อื่นๆ ที่ไม่ได้มีโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์หรือคลังซอฟต์แวร์เพียงเจ้าเดียว Ubuntu เองก็เช่นกัน ที่นอกเหนือจาก Ubuntu Software center แล้ว ก็ยังมีโปรแกรมอื่นให้ใช้ติดตั้งโปรแกรมได้อีก

และโปรแกรมที่ว่านี้มีชื่อว่า Linux Deepin Software Center หรือชื่อย่อว่า LD Software Center อีกหนึ่งโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ทางเลือก