Moodle

ติดตั้ง Moodle ผ่าน Command-line

พอดีว่ามีเหตุให้ต้องติดตั้ง Moodle บน Server Dreamhost ที่ใช้อยู่ แต่ติดปัญหาคือ Moodle มันติดตั้งนานมาก ทำให้ Session timeout ไปเสียก่อน ดังนั้นวันนี้เลยจะมาแนะนำวิธีคร่าวๆ ในการติดตั้งครับ ซึ่งมันง่ายมาก

ใน Moodle นั้น เขาได้เตรียมสคริปสำหรับติดตั้งที่เป็น PHP ที่ให้เรียกใช้งานผ่านทาง Command-line อยู่แล้ว วิธีสั่งติดตั้งนั้นง่ายมาก