System

กดปุ่ม Ctrl + Alt + backspace เพื่อ restart ไม่ได้ผล

การกดปุ่ม Ctrl+Alt+Backspace ถูกปิดค่าไว้ไม่ให้ใช้ แต่สามารถตั้งค่าให้ใช้งานได้ที่

ไปที่เมนู > ระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > แป้นพิมพ์

รูปภาพ

แท็บ "ผังแป้นพิมพ์" เลือกปุ่ม Options...
รูปภาพ

แล้วเลือก Key sequence to kill the X server ทำเครื่องหมายที่ Ctrl + Alt + Backspace
รูปภาพ

Ubuntu มี control panel ไหม

ใน Ubuntu ไม่มี control panel แต่สามารถติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมที่ทำหน้าที่และมี interface การใช้งานที่คล้ายคลึงกับ control panel ได้โดยสามารถ download โปรแกรมได้ที่ http://sites.google.com/site/ubuntucontrolcenter/downloads ให้ download โปรแกรมมาทั้งหมด 3 ตัว คือ
1. Ubuntu Control Center
2. Font-Manager
3. Jstest-gtk
รูปภาพ

อยากให้ Ubuntu update patch เกี่ยวกับ security ให้เองโดยอัตโนมัติสามารถทำได้ไหม

สามารถทำได้โดย setup ที่โปรแกรมจัดการรุ่น โดย

ไปที่เมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > โปรแกรมจัดการรุ่น

รูปภาพ
แล้วเลือก "ตั้งค่า" เลือกแท็ป "ปรับปรุง" และทำเครื่องหมาย "ติดตั้งการปรับปรุงด้านความปลอดภัยโดยไม่ต้องยืนยัน" ระบบจะทำการอัพเดทความปลอดภัยให้อัตโนมัติเมื่อตรวจเจอ patch การอัพเดท

รูปภาพ

ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านจะเปลี่ยนได้จากที่ไหน

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

ไปที่เมนู > ระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพ
แล้วเลือก ปุ่ม "เปลี่ยนรหัสผ่าน..." โดยใส่รหัสผ่านเก่าเพื่อยืนยันตัวบุคคลแล้วจึงสามารถใส่รหัสผ่านใหม่ได้ตามที่ต้องการ

รูปภาพ
รูปภาพ

อยากตั้งค่าให้ปุ่ม numlock เปิดใช้งานเองตั้งแต่เมื่อตอนเปิดเครื่อง

ให้ติดตั้งโปรแกรมที่ชื่อ numlockx จากศูนย์ซอฟท์แวร์ แล้วลองเริ่มระบบใหม่ หากปุ่ม Numlock ยังคงไม่ติด ให้ปรับแต่งค่าเพิ่มเติมซึ่งดูวิธีทำได้จาก

https://help.ubuntu.com/community/NumLock

สามารถดูพื้นที่ที่ถูกใช้งานบน hardisk ได้อย่างไรครับ ว่ามีพื้นที่อยู่เท่าไหร่และใช้งานไปแล้วเท่าไหร่

สามารถดูได้โดยใช้โปรแกรมที่สามารถเรียกได้ที่ เครื่องมือเครื่องใช้ > เครื่องมือวิเคราะห์การใช้ดิสก์

รูปภาพ
รูปภาพ

เครื่องเปิดขึ้นมาทำงานช้า สามารถทำให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ อย่างไร

การที่เครื่องเปิดขึ้นมาทำงานช้าอาจเกิดจากมีโปรแกรมถูกโหลดขึ้นมาทำงานตอนเริ่มระบบค่อนข้างเยอะ ดังนั้นถ้าเราเลือกให้เฉพาะโปรแกรมที่จำเป็นถูกโหลดขึ้นมาทำงานตอนเริ่มระบบจะสามารถช่วยให้เครื่องเปิดขึ้นมาทำงานได้เร็วขึ้น โดยการติดตั้งโปรแกรมที่ชื่อ Bootup Manager แล้วปิดบางโปรแกรมที่ไม่จำเป็นสำหรับการใช้งานออกไป

ไปที่เมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > BootUp-Manager

รูปภาพ

Pages