Transcode

RIP DVD ง่ายๆ ด้วย SimpleRip

โดยปกติแล้วเวลาเราจะแปลงหนังจากแผ่น DVD หรือ VCD เพื่อเก็บเป็นไฟล์ไว้ในเครื่องเรามักจะต้องหาโปรแกรมมาช่วยในการแปลงข้อมูล ทั้วที่จริงๆ แล้วการ Rip หนังนี้เราจะทำผ่าน Commandline ก็ได้ แต่ที่เรามักไม่ใช้ Commandline กันก็เพราะจำไม่ได้นี่เอง

SimpleRip เป็นเครื่องมือที่ให้บริการอยู่บนหน้าเว็บ โดยให้เรากรอกข้อมูลการแปลง Video ลงไป แล้วโปรแกรมจะเขียนออกมาเป็นคำสั่งให้เรา ยอดไปเลยใช่มะ