Ubuntu Server

Ubuntu Server 12.04 เวอร์ชั่นติดตั้งอัตโนมัติ พร้อม OpenERP

ผมเองได้ทำการดัดแปลง Ubuntu Server 12.04 ให้สามารถติดตั้งโปรแกรม OpenERP Server โดยอัตโนมัติ ในการเลือกเพียงครั้งเดียว เพียงเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านที่ติดตั้ง Ubuntu Server จะต้องต่ออินเตอร์เน็ตวไว้ ในขณะติดตั้ง หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ท่านก็จะได้เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เป็น Ubuntu Linux 12.04 Server ที่เป็น OpenERP เอาไว้พร้อมใช้งาน

8 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการเปลี่ยน desktop ให้เป็น Ubuntu Server

เอาไว้สำหรับเป็นโปรเจคเล็กๆ เล่นยามว่าง ในที่นี้สมมุติว่าคุณมี Ubuntu 7.10 "Gutsy" (เวอร์ชั่น desktop) ติดตั้งในเครื่องแล้วนะ แล้วจะช้าอยู่ใย ลงมือกันเลยดีกว่า