บันทึกกันลืม - แปลงไฟล์ DAT เป็น MPG

วันนี้ดาวน์โหลดหนังมาจากเวบบอร์ดแห่งหนึ่ง ได้เป็นไฟล์ .DAT และต้องการนำมาเขียนเป็น VCD เพื่อให้เพื่อนไปเปิดดูที่บ้านกับเครื่องเล่นได้ จึงต้องแปลงไฟล์จาก .DAT เป็น .MPG โดยทำดังนี้

1. ติดตั้งโปรแกรม VCDGEAR
http://www.vcdgear.com/files/vcdgear_1.6e-1_i386.deb

2. ใช้คำสั่ง $vcdgear -dat2mpg 01.DAT 01.mpg

หมายเหตุ - 01.DAT เป็นชื่อไฟล์ต้นฉบับ และ 01.mpg เป็นชื่อไฟล์ผลลัพธ์

3. นำไฟล์ .mpg ไปเขียนเป็น VCD ด้วยโปรแกรม k3b

...เสร็จแล้วครับ

Comments

snappy's picture

sudo apt-get install devede ใช้ง่ายดีครับ -------------------------- You'll never walk alone!!! http://snappy.nytes.net

--------------------------
You'll never walk alone!!!
http://snappytux.com

r.thit's picture

คำสั่ง $vcdgear -dat2mpg 01.DAT 01.mpg ก่อนใช้คำสั่งนี้ต้องเอาไฟล์ต้นฉบับไว้ที่ไหนครับ? แล้วโปรแกรมdevedeเครื่องผมทำไมมองไม่เห็นไฟล์.DATบางไฟล์ครับ (ส่วนใหญ่มองไม่เห็นครับ) สงสัยมากเลย
tuneo's picture

ลอง sudo mv ABC.DAT ABC.mpg หรือ sudo mv ABC.mpg ABC.DAT ดูจิ