สร้างไอคอนเรียก Web Apps ด้วย Epiphany

ในช่วงหลังมานี้ Web Apps เริ่มเป็นกระแสอย่างมาก และก็มีหลายความพยายามที่จะทำให้เบราเซอร์สามารถเรียกเว็บใดๆ ขึ้นมาโดยปราศจากแถบเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้ดูเหมือนเป็นแอปพลิเคชั่นที่อยู่บนเครื่องนั้นจริงๆ รวมไปถึงสามารถสร้างไอคอนเพื่อเรียกใช้งานได้โดยตรงเหมือนโปรแกรมทั่วไปที่อยู่ในเครื่อง

และในตอนนี้เราสามารถสร้างไอคอนเพื่อเรียกใช้งาน Web Apps ด้วย Epiphany ได้แล้ว โดยความสามารถนี้จะมีอยู่ใน Epiphany ที่มาพร้อมกับ GNOME 3.2

ติดตั้ง

  • เพิ่ม PPA ของ GNOME3 ก่อน
  • sudo apt-add-repository ppa:gnome3-team/gnome3
  • sudo apt-get update
  • sudo apt-get install epiphany-browser

วิธีสร้างไอคอนสำหรับเรียกโปรแกรมที่เป็น Web Apps คือ ให้เปิดหน้าเว็บนั้นๆ ขึ้นมาก่อน ถ้านึกไม่ออก ลอง http://tw.dt.in.th/thaiWitter/ ก็ได้

เมื่อเปิดเข้าไปที่หน้าเว็บที่ต้องการแล้ว ให้คลิกขวา แล้วเลือก Save As Web Application...

จากนั้น ตั้งชื่อ

เสร็จแล้ว ไอคอนโปรแกรมที่เป็น Web Apps ที่ได้สร้างไว้ จะไปปรากฏเป็นไอคอนเรียกโปรแกรมในหมวดอินเทอร์เน็ตเอง

ลองเรียกใช้งานดู จะพบว่าเรียบเนียน เหมือนเป็นโปรแกรมอีกตัวในระบบเลย

ที่มา: OMG! Ubuntu!