NETWORK SECURITY TOOLKIT ออกใหม่

nst-small
Network Security Toolkit (NST) เป็นเครื่องมือไว้ทดสอบระบบ
ครับซึ่งก็มีลูกเล่นเหมือนกับ Backtrack Backbox Kali ETC. 
วันนี้ออกเวอร์ชั่นใหม่มาให้เล่นกันครับ
ที่มา : กรรมกรู๊ ลีนุกซ์ไทย