ติดตั้ง Canon LBP2900 (Gutsy Gibbon)

ผมใช้เครื่องพิมพ์ Canon LBP2900 กับ Ubuntu มาตั้งแต่เวอร์ชั่น 6.10, 7.04 หาความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งปริ๊นท์เตอร์ดังกล่าวยากมาก(ในขณะนั้น) เสาะหาใน Internet พบแต่ภาษาฝรั่งเศส แต่ก็หาวิธีจนได้ สำหรับเวอร์ชั่น 6.10 - 7.04 ผมเคยเขียนไว้ที่ http://www.opentle.org/th/node/4971

แต่สำหรับเวอร์ชั่น 7.10 Gutsy Gibbon นั้น ผมได้ทดลองติดตั้งวิธีเดิมไม่ได้ผลครับ search ดูพบว่า Ubuntu ได้ให้คำแนะนำไว้แล้ว จึงทดลองติดตั้งดู ได้ผลครับ ดูรายละเอียดได้ที่ https://help.ubuntu.com/community/HardwareSupportComponentsPrinters/Cano...

Comments

aleoss's picture

<p>Thank you very much.</p><p>&nbsp;</p><p><a title="sohbet" href="http://www.alemyerin.net">sohbet</a>-<a title="yonja" href="http://www.alemyerin.net">yonja</a>-<a title="sohbet odaları" href="http://www.alemyerin.net">sohbet odaları</a>-<a title="chat" href="http://www.alemyerin.net">chat</a>-<a title="sohpet" href="http://www.alemyerin.net">sohpet</a>-<a title="sohbet" href="http://www.myalem.net">sohbet</a>-<a title="chat" href="http://www.myalem.net">chat</a>-<a title="kızlarla sohbet" href="http://www.myalem.net">kızlarla sohbet</a>-<a title="sohbet" href="http://www.sohbetli.com">sohbet</a>-<a title="chat" href="http://www.sohbetli.com">chat</a>-<a title="sohbet odaları" href="http://www.sohbetli.com">sohbet odaları</a>-<a title="sohbet" href="http://www.chatevin.net">sohbet</a>-<a title="yonja" href="http://www.chatevin.net">yonja</a>-<a title="chat" href="http://www.chatevin.net">chat</a> -<a title="sohbet" href="http://www.aygulum.net">sohbet</a></p>